Saturday, July 15, 2017

"ഹെയ്തം "

 
              "മാഡംജി,ഞാന്നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് കരുതല്ലേ .എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് മാഡംബാബുറാം എന്റെ കൌണ്ടറിലേക്ക്  പാതി കരച്ചിലുമായി കടന്നു വന്നു.

ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്ഞാന് മനുഷ്യന്തീര്ത്ത ഒരു കുരുക്കില്അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് .മൂന്നാഴ്ച  മുന്പ് എം ജി റോഡിലുള്ള ടെലിഫോണ്വിനിമയ കമ്പനിയുടെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചിലെ  കസ്റ്റമര്സര്വീസിലേക്ക് ചാര്ജ്ജെടുക്കാനുള്ള കടലാസ്  കൈപറ്റുമ്പോള്എനിക്ക് അതിയായ ആഹ്ലാദമായിരുന്നു .കഴിഞ്ഞ മൂന്നു കൊല്ലമായി ഇതേ കമ്പനിയുടെ കോള്സെന്ററിലെ കസ്റ്റമര്കെയറിലായിരുന്നു ഞാന്‍ .ചെവിയിലെ വേദന വല്ലാതെ അലട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാന് റിട്ടെയില്ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റം ചോദിച്ചത് .

ഹോ ഇനി ആളുകളുടെ മുഖം കണ്ട് നേര്ക്ക് നേര്വര്ത്തമാനം പറയാമല്ലോ .ആശ്വാസം!! “

അവസാന ദിവസം ഹെഡ് സെറ്റ് താഴെവച്ച് കോള്സെന്ററിലെ ഓഫീസില്നിന്നും മടങ്ങുമ്പോള്ഞാന്സഹപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞതാണിത്
അല്ലെങ്കിലും ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത എവിടെയോ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് രൂപമില്ലാതെ സംസാരിച്ച് എനിക്ക് മടുത്തിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദേഷ്യം ,ആധി,സങ്കടം ,പരിഭ്രമം ഇവയ്ക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണണമെങ്കില്അവരുമായി നേരിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു എന്റെ നയം

  വിശ്വാസം ഒരു കോള്സെന്റര്എജന്റ്റ് എന്ന നിലയിലെ നിന്റെ കഴിവിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ്ഒരിക്കല്എന്റെ സഹപ്രവര്ത്തകയായ ഷെറിന്എന്നോട് പരിഹാസ രൂപേണ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു .അതിനു ശേഷം ഞാന്ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാറില്ല.അന്നേരമാണ് നിരന്തരമായ ഹെഡ് സെറ്റ് ഉപയോഗം മൂലം ചെവി വേദനിക്കാന്തുടങ്ങിയത് .വീണത് വിദ്യയാക്കി ഞാന്ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ജോലി മാറ്റം സംഘടിപ്പിച്ചു .

 

ആയിടക്കാണ് ഞാന്പോള്എക്മാന്എഴുതിയunmasking the faceഎന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ വായനക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് . ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചലനങ്ങള്‍, തീരെ ചെറിയ ഭാവമാറ്റങ്ങള്തുടങ്ങിയവ എപ്രകാരം നമ്മള്ക്ക് അയാളെ മനസിലാക്കാന്പ്രാപ്തരാക്കും എന്നിങ്ങനെ  ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങള്അടങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു അത് .

ചുമ്മാ ആരംഭ ശൂരത്വം ...നിനക്കിതിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ .മനുഷ്യനെ മനസിലാക്കാന്ബുക്കൊന്നും വേണ്ടന്നേ .ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാല്നീ ഇപ്പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതിയവനെ വരെ കടത്തി വെട്ടുന്ന രീതിയില്ഓരോരുത്തരേയും വിലയിരുത്തും  .ഏതോ ഒരു സായിപ്പ് എഴുതിയത് പോലാണോ  നമ്മള്കേരളാക്കാര്‍”?

എന്റെ ഭര്ത്താവ് മാത്യൂസിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങള്ക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട് .

അല്ലെങ്കില്തന്നെ  നിനക്കീമെ ഹെല്പ് യൂപറയല്ജോലിയുടെ വല്ല ആവശ്യവുമുണ്ടോ ?.പണ്ടായിരുന്നേല്ഫോണിലൂടെ പറയണം .ഇപ്പോഴാണെങ്കില്നേരിട്ട് പറഞ്ഞാല്മതി .അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം .”

മാത്യൂസ് ഭക്ഷണം മതിയാക്കി എഴുന്നേറ്റു.മാത്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുതരം ബുദ്ധികൊണ്ടുള്ള കച്ചവടമാണെന്നാണ് വയ്പ്പ് .ഒരു നിര്മ്മാണ കമ്പനിയുടെ മാര്ക്കറ്റിംഗ് ഡിവിഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ്മാനേജര് ആണ് മാത്യൂസ് .ചെറുതെങ്കിലും ഞാന്അനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്രം ,എന്റെ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങള്അതിനെല്ലാറ്റിനുമുപരി  ഞാന്നിലനില്ക്കുന്നു എന്ന  തോന്നലുണ്ടാക്കാന്എനിക്കീ ജോലി വേണം   .
#######

ഓഫീസിലെ ആദ്യ ദിനം !!

മഹത്മാ ഗാന്ധി പാര്ക്കിന് എതിര്വശത്താണ് എന്റെ ജോലിസ്ഥലം .

വാഹനം പാര്ക്ക് ചെയ്യാനും ,തൊട്ടടുത്ത ഹോട്ടലില് നിന്നും ഭക്ഷണം വാങ്ങാനും നല്ല സൗകര്യം

അവിചാരിതമായാണ് ബാബു റാം ടോക്കനെടുത്ത് എന്റെ കൌണ്ടറിലേക്ക് വന്നത് . ഒരന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയാണെന്ന് കണ്ടാലറിയാം .

മനുഷ്യരെ ഒരിക്കലും തരം തിരിച്ച് കാണരുത് !

എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് !

എന്റെ മനസ്സില്ട്രെയിനിംഗ് പാഠങ്ങള്മിന്നിമറഞ്ഞു .എങ്കിലും ഞാന്

സര്‍ ‘വിളി ഒഴിവാക്കി പകരം നമ്മള് മലയാളികള്പൊതുവെ അന്യസംസ്ഥാനക്കാരെ കാണുമ്പോള്ചെയ്യാറുള്ള  സംബോധനയില്സംഭാഷണം തുടങ്ങി
ബായ് എന്ത് വേണം ?”

മാഡം ജി .ഞാന്ആകെ കഷ്ട്ടപ്പെടുകയാണ് .എന്റെ മൊബൈല്നമ്പറില്നിന്നും ഞാന്അറിയാതെ ഒരുപാട്  കോളുകള്പോകുന്നു .”

നമ്പര്പരിശോധനക്കായി ഞാന്അയാളുടെ   തിരിച്ചറിയല് രേഘകള്വാങ്ങി .ഒരു ജാര്കണ്ട്കാരനാണ് . നാല്പത്തഞ്ച് വയസ്സ്.ഒറ്റ നോട്ടത്തില്ദുര്ബലന്‍ ,പാവം അര പ്രാണന് 
അതെങ്ങനെ ?നിങ്ങളുടെ മൊബൈല്ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ

ബാബുറാം ഉത്തരം തരാന്കഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തോന്നി

മാഡം ജി ,ഞാന്താമസിക്കുന്ന മുറിയില്ആകെ ഹരിവീറും,കിശോര്ദാസും,കോസല കുമാറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ .അവരാണെങ്കില്എന്റെ മൊബൈല്തൊടുക പോലുമില്ല  . അവരുടെ ഫോണില്നെറ്റും പാട്ടും സിനിമയും എല്ലാം കിട്ടും .അവര്ക്കെന്റെ ഫോണോ സൗഹൃദമോ ആവശ്യമില്ല . ചെറുപ്പം പയ്യന്മാരാണ്‌.എന്നെപ്പോലൊരാള് മുറിയിലുണ്ടെന്നു വരെ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന കൂട്ടരാണവര്‍”

എനിക്ക് ചിരിയാണ് വന്നത്

തനിയെ കോള്ചെയ്യാന്മൊബൈലിനു ജീവനില്ലല്ലോ ഭായ്

അയാളുടെ മുഖത്ത് സങ്കടം !!

ആട്ടെ ,നിങ്ങള്മൊബൈലില്  ഇന്റര്നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ?”ചോദിച്ച ഉടനെ തന്നെ അത് അപ്രസക്തമായ ഒന്നാണെന്ന് ഞാന്തിരിച്ചറിഞ്ഞു

ഇന്റര്നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാന്കഴിയാത്തെനോക്കിയയുടെ ആദ്യകാല മൊബൈലുകളില്ഒരെണ്ണമായിയുരുന്നു ബാബുറാമിന്റെ കയ്യില്‍ .

മാഡം ജി ഞാന്ചാര്ജ്ജ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം തീര്ന്നിരിക്കും

എനിക്ക് കൌതുകമായി

എന്നാലും അതെങ്ങനെ ?

ഉപഭോക്താവില്നിന്നും പൈസ ഈടാക്കുന്ന തരത്തില്അയക്കപ്പെടുന്ന മെസ്സേജുകളോ , മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴി പൈസ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന്ഞാന്അയാളുടെ നമ്പറില്തിരഞ്ഞു

ഒന്നുമില്ല !!!

നിങ്ങള് ഫോണ്തന്നെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ?”ഞാന്ഒരല്പം കനപ്പിച്ച് പുഞ്ചിരി വിടാതെ ചോദിച്ചു

കാരണമുണ്ട് .ഇന്റര്നെറ്റ്ഇന്നത്തെ മിക്ക ഫോണുകളിലും ഉപയോഗിക്കാം .അത്തരത്തില്ഉപയോഗിച്ച ശേഷം കനത്ത ബില്ല് വന്നപ്പോള് ബാബുറാം പഴയൊരു മൊബൈലും കൊണ്ട് വന്ന്

ഇതില്നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാന്സാധിക്കില്ല .പിന്നെ എങ്ങനെ എന്റെ പൈസ പോകുന്നുഎന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതായിരിക്കാം

എന്തോ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് മനുഷ്യരെ അകാരണമായി സംശയിക്കാന്തോന്നും .എന്ത് തന്നെയായാലും അയാളുടെ നമ്പര്വിശദമായി പരിശോധിക്കാന്ഞാന്തീരുമാനിച്ചു .

ബാബുറാം വിയര്പ്പ് തുടച്ചു .പുറത്ത് നല്ല മഴയായിരുന്നിട്ടും ,ഓഫീസിലെ ഏസിയുടെ തണുപ്പിലും അയാള്വിയര്ക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷണ പിശകായി എനിക്ക് തോന്നി .

മാഡം ജി കുറച്ചു വെള്ളം തരുമോ “?

ചോദിക്കാന്പാടില്ലാത്തതെന്തോ ചോദിച്ച പോലെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്നിരുന്ന ഓഫീസ് ബോയ്ബാബു റാമിനെ നോക്കി .അയാള്അതിവേഗമാണ് വെള്ളം കുടിച്ചത് .പരിഭ്രമം !!കളവിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണം !!

നമ്പര്പരിശോധന എനിക്ക് ഞെട്ടലാണ് സമ്മാനിച്ചത്

ബാബുറാമിന്റെ മൊബൈലില്നിന്നും കുറേ അന്താരാഷ്ട്ര കോളുകള്‍ !!!രാജ്യാന്തര കോളുകള്‍ !!!!എണ്ണമറ്റ ലോക്കല്  കോളുകള്‍ !!

ഞാന്അയാളുടെ തിരിച്ചറിയല്രേഖ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിച്ചു .കാലം മാറുകയാണ് .ഇനി ഇയാള്ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ അംഗമോ മറ്റോ ആണോ ?ഇയാളില്ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാരനെ പുറത്ത് ചാടിക്കണം .ഞാന്നിശ്ചയിച്ചു .

നോക്ക് ,നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്നിന്നും വിളിച്ചിട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കോളുകളാണിവ.ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളിയായ നിങ്ങള്ക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയും എസ് ഡി കോളുകള്‍ ?അതോ ഇനി നിങ്ങള്ആര്ക്കെങ്കിലും ഫോണ്ഉപയോഗിക്കാന്കൊടുത്ത് പൈസ വാങ്ങുന്നുണ്ടോ “?

ബാബുറാം പേടിച്ച പോലെ തോന്നി

മാഡംജി ..അതെല്ലാം ഞാന്അല്ല ചെയ്യുന്നത് .അവനാണ്

ഓഹോ ..അപ്പോള്  നിങ്ങള്ക്കറിയാം ഒരാള്നിങ്ങളുടെ മൊബൈല്ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്.പിന്നെ നിങ്ങള്എന്തിന് എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞു ?”

എന്റെ ഒച്ച പതിയെ ഉയര്ന്നു .

മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി ചെറുതായി മങ്ങി

മാഡംജി ഞാന്അറിയാതെ എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെയാണ് അവന്ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്

എന്റെ ക്ഷമ നശിച്ചു

ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്പോയി പരാതി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് .ആളെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ .ബാക്കി അവര്ചെയ്തോളും .”

ഞാന്അയാളില്നിന്നും കോള്വിശദാംശങ്ങള് പ്രിന്റ്ചെയ്യുവാനുള്ള അനുമതി പത്രം ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങി

കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളില്അയാളുടെ നമ്പറില്നിന്നും പുറത്തേക്ക് വിളിച്ച കോളുകളുടെ എണ്ണം അടങ്ങിയ രണ്ടു പുറം പേജ് അയാള്ക്ക് നേരെ നീട്ടി കൊണ്ട് ഞാന്പറഞ്ഞു

ഇനി നിങ്ങള്എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കൊള്ളൂ .പോലീസില്പോയി പരാതി നല്കുകയോ .കോടതിയില്പോകുകയോ അങ്ങനെയെന്തും

ബാബുറാം ഏറ്റവും ചെറിയ സ്വരത്തില്ഭീതിയോടെ പറഞ്ഞു

അവനെ അവര്ഒന്നും ചെയ്യില്ല മാഡംജി .ഇനി നിങ്ങള്ക്കേ എന്നെ സഹായിക്കാനാകൂ.ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ പരാതി കണക്കിലെടുക്കൂ മാഡംജി  

ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അയാള്ധൃതിയില്ഓഫീസില്നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി

ഞാന്ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി .മേലധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയില്പെടുത്തണോ വേണ്ടയോ എന്ന ചിന്ത എന്റെ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിച്ചു .

എങ്കിലും എന്നെ വിഷയം യാതൊരു തരത്തിലും ഭാവിയില്ബധിക്കാതിരിക്കുവാനായി പേരിനെങ്കിലും ഒരു പരാതി നെറ്റ് ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് അയച്ചാലോ ?

ഉപഭോക്താവിന്റെ  അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ ആരോ ആദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണ്നമ്പര്ഉപയോഗിക്കുന്നു’ .ഒപ്പം ബാബു റാമിന്റെ വിലാസവും താമസ സ്ഥലവും ചേര്ത്തു കഴിഞ്ഞാല്ഇനി എന്റെ ഭാഗം സുരക്ഷിതമാണല്ലോ .!! പിന്നെ കമ്പ്ലയിന്റ് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ്കാര്അയാളുമായി സംസാരിച്ചു കൊള്ളും.

അതെ ,അതാണ്ശരി.ഞാന്അപ്രകാരം ചെയ്തു .അപ്പോഴാണ്ഞാന്എന്റെ സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ മുഖത്തെ പുച്ഛ രസം ശ്രദ്ധിച്ചത് .

ഇതൊരു വട്ടു കേസാന്നേ.ഇവിടുന്നു ഞങ്ങള്തള്ളിയ കേസാ. ചുമ്മാ ആര്ക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോണ്വിളിക്കാന്കൊടുക്കും .എന്നിട്ട് കാശു പോയേന്നും പറഞ്ഞു നിലവിളിച്ചോണ്ട് വരും .ഒക്കെ നമ്പറാന്നേ,നമ്പറ്

അപ്പുറത്തെ സീറ്റിലെ സുധീര്ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനുട്ടില്കൂടുതല്ഞാന്അയാളുടെ നുണകള്ശ്രവിച്ച് സ്വയം വിഡ്ഢിയായ വിവരം ഞാന്മനസിലാക്കിയത് .എനിക്ക് ബാബുറാമിനോട് കടുത്ത ദേഷ്യം തോന്നി

##

 വീട്ടിലെത്തി മാത്യൂസിനോട് വിശേഷങ്ങള്പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തില്ബാബുറാമും കടന്നു വന്നു .

ആഹാ അത് കലക്കി. നീ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ പോസ്റ്റ്പെയിഡ് കണക്ഷനുകളുടെ പ്രൊമോഷന്നടക്കുന്നതിനെ പറ്റി.ഒന്നാലോചിച്ചേ ,നീ അയാള്ടെ നുണ പുരാണം കേള്ക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റ് വല്ലോര്ക്കും ഒരു പോസ്റ്റ്  പെയിഡ് വിറ്റിരുന്നെങ്കില്അത്രേം നേരം പോകുമായിരുന്നില്ല .അത് മാത്രമോ അതിന്റെ പേരില്ചെറിയൊരു ചില്വാനം നിന്റെ മാസ ശമ്പളത്തില്കയറിക്കൂടുകയും ചെയ്തേനേ.”

പക്ഷെ മാത്യൂസ് ,ഞാന്അവിടിരിക്കുന്നത്പ്രശ്നങ്ങള്പരിഹരിക്കാനല്ലേ  

അത് നിന്നെപോലുള്ള മണ്ടികളുടെ വിചാരം .പിന്നെയെന്തിനാ നിങ്ങള്ക്ക് ടാര്ജറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ? ‘സെയില്സ് ആന്ഡ്സര്വീസ്ഒരുമിച്ചു കൊണ്ട് പോകണം .അതാണ്മിടുക്ക് .നിന്റ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നേല്സെയില്സ് കൂട്ടാനായി  നോക്കും  . ഉള്ള നേരത്ത് ടാര്ജറ്റ് എത്തിച്ച് പൈസ മേടിക്കുക .പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി വരുന്നോരെ അധികം സമയമെടുക്കാതെ അങ്ങ് തീര്ത്ത് വിടുക .അതാണ്ബുദ്ധിയുള്ളോരു ചെയ്യേണ്ടത് .അവനവന്റെ വളര്ച്ചയാണ് മുഖ്യം .കമ്പനിക്ക് പേര് നേടിക്കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് പുണ്യം കിട്ടാനാ .ഇനിയും മൂന്നോ നാലോ ഫോണ്കമ്പനികള് കൂടി ഇന്ത്യയില്വരുന്നുണ്ട് ആരും പുണ്യത്തിനല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതോണ്ട് കിട്ടിയ സമയത്ത് നല്ല ചക്രം വാങ്ങി മറ്റൊരു നല്ല ഓഫര്വരുമ്പോ ചാടാന്ഒരുങ്ങി നില്ക്കണം

എനിക്കന്നേരം ലോകം മുഴുവന്ലാഭ കണക്കിന്റെ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്നവരാല്നിറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി

 

മാത്യൂസിലെ കച്ചവടക്കാരന്നിര്ത്താന്ഭാവമില്ല .ഒരുപക്ഷെ തന്റെ കീഴ് ജീവനക്കാര്ക്ക്  നല്കുന്ന പോലെ  വിപണന തന്ത്രങ്ങള് കുത്തി നിറച്ചൊരു പ്രസംഗം കേള്ക്കാതിരിക്കാനായി ഞാന്വേഗം ലൈറ്റ് അണച്ചു കിടന്നു .

## ##

മൂന്നു  ദിവസങ്ങള്ക്ക്  ശേഷം ബാബുറാം വീണ്ടും എന്നെ തേടി വന്നു അന്നെനിക്ക് വൈകുന്നേരമായിരുന്നു ജോലി .എന്നെ തന്നെ കാണണമെന്ന് അയാള്സഹപ്രവര്ത്തകരോട് ശഠിച്ചു.അയാളെ കണ്ട പാടെ ഞാന്ഉള്ളിലെ കൊച്ചു മുറിയിലേക്ക് വലിഞ്ഞു .എനിക്ക് തല വേദനയാണെന്നും അതിനാല്വിശ്രമത്തിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവര്അയാളെ തിരിച്ചയച്ചു.ഒരു ചായ കുടിച്ചതിനു ശേഷം ഞാന്വീണ്ടും സീറ്റില്തിരിച്ചെത്തി .അതിയായ കുറ്റബോധം തോന്നി .വേണ്ടിയിരുന്നില്ല .അയാളുടെ തീരെ പാവം പിടിച്ച  കണ്ണുകള്എനിക്കോര്മ്മ വന്നു

അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവന്എനിക്ക് കുഴപ്പം പിടിച്ചതായിരുന്നു

ഒരു  മനുഷ്യന് വളരെ മുഷിഞ്ഞ രീതിയില്എന്നോട് ഇടപെട്ടു

ഞാന്കുടുംബത്തോടെ ഒഴിവ് കാലം ചിലവഴിക്കാനായി മണാലിയില് പോയിരുന്നു .പക്ഷെ പോകും മുന്പ് ഞാന് സിം കാര്ഡ് ഫോണില്നിന്നുമെടുത്ത് എന്റെ പേഴ്സില്വച്ചിരുന്നു .തിരിച്ചിവിടെ അതായത് കേരളത്തില്എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഞാന്അത് വീണ്ടും ഫോണിലേക്ക് ഇട്ടത് തന്നെ .എന്നിട്ടും എനിക്ക് മണാലിയില് ഫോണ്ഉപയോഗിച്ചതിന് 8000 രൂപ ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നു .”

അയാള്ഉച്ചത്തില്സംസാരിക്കാന്തുടങ്ങി .ചിലയാളുകള്ക്ക് ഒരു വിചാരമുണ്ട് .ഉച്ചത്തില്ദേഷ്യപ്പെട്ടാല്എന്തും നടക്കുമെന്ന് .

കസ്റ്റമര്രാജാവാണ് !!!!

ഞാന്പുഞ്ചിരി മായ്ക്കാതെ ചോദിച്ചു

സര്‍ , താങ്കള്ഇന്റര്നെറ്റ്ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു .അതാണ് ചാര്ജ്ജ് .ഉപയോഗിച്ച സമയവും ,തിയതിയും കൃത്യമായി ബില്ലിലുണ്ടല്ലോ

അയാള്തീരെ മയമില്ലാതെ ഒച്ചയിട്ടു

നിങ്ങളോട് മലയാളമല്ലേ ഞാന്പറഞ്ഞത് .സിം എന്റെ പേഴ്സില്ആയിരുന്നു എന്നത് . ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേള്ക്കണം . തുക ഞാന്അടക്കുകയില്ല .കാരണം ഞാന്അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല

കള്ളം പച്ചകള്ളംഎനിക്ക് വിളിച്ചു പറയാന്തോന്നി

പക്ഷെ സംയമനം പാലിച്ചു .

സര്എല്ലാം ബില്ലിലുണ്ട് .കൂടുതല്ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാനാകില്ല .ക്ഷമിക്കുക .”

അയാള്ബില്ല് മേശപ്പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു .

അപ്പോള്നിങ്ങള്പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാന്കള്ളം പറയുകയാണ്എന്നാണോ

അങ്ങനെ ഞാന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല സര്‍ ,പക്ഷെ ,ഇന്റര്നെറ്റ്ഉപയോഗം നടന്നതിന് തെളിവുണ്ട് . “

നിങ്ങള്കസ്റ്റമറുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ..ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണ്ട എനിക്ക് മാനേജരെ കാണണം .”

അയാള്ഉച്ചത്തില്ആവശ്യപ്പെട്ടു

ബ്രാഞ്ച് മേനേജര്അരവിന്ദ് സാറിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഒരാള്അയാളെ കൂട്ടികൊണ്ട് പോയി. അദ്ദേഹം പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും എന്ന് ഒട്ടൊരു കൌതുകത്തോടെ ഞാന്ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് .പക്ഷെ അന്നേരം എനിക്കാകെ ഒരു വല്ലയ്മയായി മനുഷ്യന്റെ തൊട്ടു മുന്നേനടന്ന ആക്രോശം എന്റെ ചിന്തകളെ ആകെ തളര്ത്തി .


ചില ഉപഭോക്താക്കളുടെ സ്വഭാവം ചിലപ്പോള്വളരെ വിചിത്രമാണ് .

നമ്മളോട് തോല്ക്കാന്അവര്ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ല .പക്ഷെ  മാനേജര്മാര്ഇതേ വാചകം തന്നെ മറ്റൊരു തരത്തില്അവരോട് അവതരിപ്പിച്ചാല്അവരതങ്ങ് അംഗീകരിച്ചോളും.ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരം ആളുകള് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള എന്റെ ബഹുമാനവും പ്രതീക്ഷയും  വരെ ഇല്ലാതാക്കും .

ബാബുറാമിനെ തിരിച്ചയച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന്വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സാക്ഷി രേഖപ്പെടുത്തി .അയാള്ഒരു പാവവും ,ശബ്ധമുയര്ക്കാത്തവനുമായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാന്വളരെ എളുപ്പത്തോടെ അയാളെ ഒഴിവാക്കിയത്

സമത്വം അത് ഏത് തലത്തിലായാലും അത് പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്” .വായിച്ചു മറന്ന ഏതോ പുസ്തകത്തിലെ വാചകം!

ഇനി ഒരിക്കല്കൂടി ബാബുറാം വന്നാല്നേരെ എന്റെ സീറ്റിലേക്ക് കയറ്റി വിടുവാന്ഞാന്സഹപ്രവര്ത്തകരോട് ശട്ടം കെട്ടി .

## ##

എന്റെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിയില്ല .രണ്ട് ദിവസത്തിനു ശേഷം ബാബുറാം എത്തിമാഡംജി തലവേദന എങ്ങനെയുണ്ട് ?കുറഞ്ഞോ .കൂടെകൂടെ വരാറുണ്ടോ? “

ആകുലതയോടെ അതീവ നിഷ്കളങ്കമായി ബാബുറാം ചോദിച്ചു

ഭേദമായി.ഇടക്ക് വല്ലപ്പോഴും വരും .അത്രേയുള്ളൂ

ഞാനൊരു വമ്പന്നുണ പറഞ്ഞു

കടുകും ,ചെറിയ ഉള്ളിയും ,കല്ലുപ്പും ചേര്ത്തരച്ച് നെറ്റിയില്പുരട്ടിയാല്ഏത് വലിയ തലവേദനയും പൊയ്ക്കോളും

അയാള്ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു

നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒറ്റമൂലിയാണോ ഇത് “?

“”അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മാഡംജി .ഭാര്യ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്

എന്നാണ് താങ്കള്നാട്ടില്പോകുന്നത് ബാബുറാം .”

ഞാന്വിശേഷം ചോദിച്ചു

അവിടെനിക്കാരുമില്ല മാഡംജി .ഒരു മലയിടിച്ചിലില്  എല്ലാം പോയി .എന്റെ അരകന്ന ബന്ധുവിന്റെ മരുമകന്ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലില്പണിക്കാരനാണ് .അവനാണ് എന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ട് വന്നത്

ബാബുറാം ഓര്മ്മകള്തീര്ത്ത വലയില്സ്വയം കുടുങ്ങിയ ചിലന്തിയെപ്പോലെ തോന്നിച്ചു .അതില്നിന്നും അയാളെ പുറത്തു കൊണ്ട് വരേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.കാരണം ഞാനാണല്ലോ അയാളെ ഓര്മ്മകള്ചികയാന്പ്രേരിപ്പിച്ചത്

എന്തായി ബാബുറാം .പോലീസ്  സ്റ്റേഷനില്പോയിരുന്നോ?നിങ്ങളുടെ പരാതി സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ  കമ്പനിയില് നിന്നും നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നോ ?” .

ഞാന്നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ മാഡംജി അവനെ പോലീസുകാര്ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് .പോയിട്ട് കാര്യമില്ല .ഇനി അഥവാ ഞാന്പോയാല്തന്നെ അവന്അതിനെന്നോട് പകരം ചോദിക്കും

നിങ്ങള്എന്തിനാണ് ഒരാളെ ഇത്രയും ഭയക്കുന്നത് ബാബുറാം .?”

മാഡംജി അവനു സാധിക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല ഞാന്നിങ്ങളുമായി സംസാരിച്ച കാര്യം പോലുമവന്അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു .കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് ഓഫീസില് ഓഫീസില്നിന്നും എന്റെ പേരില്രേഖപ്പെടുത്തിയ പരാതിയെ കുറിച്ചു പറയാനായി ഒരു സാറ് വിളിച്ചിരുന്നു .കോളുകളെല്ലാം  ഞാന്തന്നെ വിളിച്ചതാണിതെന്ന് അവരും പറയുന്നു .എനിക്ക് വയ്യ .ഞാന്ആരോടാണ് പരാതി പറയുക .എന്നെ കൈവെടിയല്ലേ മാഡം ജി

ബാബുറാം കരച്ചിലിന്റെ വക്കോളമെത്തി .

തൊട്ടപ്പുറത്തെ കൌണ്ടറില്ഇരിക്കുന്ന കസ്റ്റമര്പാളി നോക്കി .

തല വച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെസുധീര്ചിരിയോടെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു

നിങ്ങള്വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ .ഇത് ഇന്ത്യയാണ് .അങ്ങനെ ഒരാളുടെ അടിമയായി അയാളെ പേടിച്ച് കഴിയേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെയില്ല ബാബുറാം

നോക്കൂ മാഡം ജി വിളികളില്പലതും പുറം രാജ്യത്തെക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന്താങ്കളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസില്നിന്നും വിളിച്ച ആള് എന്നോട് പറഞ്ഞു .എനിക്ക് സ്വന്തക്കാരായി  മറുനാടുകളില്ആരും തന്നെയില്ല  .എന്തിനേറെ അങ്ങോട്ട്വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു പോലും എനിക്കറിയില്ല

അയാള്എനിക്ക് നേരെ കോള്വിവരങ്ങള്അടങ്ങിയ കടലാസ് നീട്ടി

ഞാന്അപ്പോഴാണ്അതിലേക്ക് വിശദമായി നോക്കിയത്

ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പലയിടങ്ങളിലേക്കും വിളികള്പോയിരിക്കുന്നു !!

പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും ഒരുഹലോപറയാവുന്ന ദൈര്ഘ്യം  മാത്രം .ചിലതില്അത്രപോലുമില്ല .   നമ്പറില്നിന്നും പോയ എസ് .ടി.ഡി.കോളുകളുടെ സ്വഭാവവും ഇത് തന്നെ .

പലവിധ സംശയങ്ങള്എന്റെ മനസ്സില്ഉണര്ന്നു .ഇനി ഏതെങ്കിലും കോഡുകളുടെ രഹസ്യകൈമാറ്റമായിരിക്കുമോ വിളികളുടെ പിന്നില്‍ ?

പക്ഷെ ,കൂടെ താമസിക്കുന്നവര്ബാബുറാമിന്റെ   ഫോണില്  തോടുക പോലുമില്ലെന്ന് അയാള്ആണയിട്ട് ഉറപ്പ് നല്കുന്നു !

മനുഷ്യന്എന്നെ വല്ലാതെ കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നു .

തീര്ച്ചയായും ലോകത്തിലെ പല ഭാഗത്തുള്ള നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുവാനുള്ള പരിജ്ഞാനമോ ആവശ്യമോ ബാബുറാമിനില്ല .

മാഡംജി ഇന്നലെ രാത്രി പതിവ് പോലെ ഒരു മണി നേരത്ത് അവന്വിളിച്ചിരുന്നു .എന്നെ ഒരുപാട് കളിയാക്കി .അവനെ പിടിക്കുവാന്ആര്ക്കും സാധിക്കില്ല എന്നവന്ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു

എനിക്കാകെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി

ഇയാള്എന്ത് ചെയ്യുന്നു ?നിങ്ങളുടെ അടുത്താണോ താമസം ?“

മാഡംജി അവന്എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്നോ ,എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നോ എനിക്കറിയില്ല .അവന്റെ നമ്പര്പോലും എന്റെ മൊബൈലില്തെളിയുകയില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കല്അവന്എന്നോട് അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു ....

ഹെയ്തം !!!

അതാണവന്റെ പേര്

വീണ്ടും വീണ്ടും ബാബുറാം കാര്യങ്ങള്കുഴപ്പിക്കുന്നു

ഇതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല .നിങ്ങള്നേരിട്ട് കാണാത്ത ഒരുവന്നിങ്ങളുടെ നമ്പര്ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കുന്നു .അതും ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ പല നമ്പറുകളിലേക്ക്..നിങ്ങള്എന്നെകുറിച്ച് എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് .?ഞാന്അത്ര വിഡ്ഢിയൊന്നുമല്ല ബാബുറാം

ദേഷ്യം എന്നെ കിതപ്പിച്ചു  വാക്കുകള്മുറിഞ്ഞു

മാഡംജി , നാടുകള്എനിക്കറിയില്ല .പിന്നെ അവന്റെ പേര്

ഹെയ്തംഅത് പോലും എനിക്ക് പുതുമയാണ് .ഇത്തരത്തിലൊരു പേര് ഞാന്മുന്പ് ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല .പിന്നെ എങ്ങനെ  ഞാന്‍ ......”

ബാബുറാം നിസ്സഹായതയോടെ എന്നെ നോക്കി

ഹെയ്തം അയാളെ വിളിച്ച ദിവസവും മറ്റും കുറിച്ചെടുത്തതിനു ശേഷം ബാബുറാമിനോട് രണ്ടു ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാന്ആവശ്യപ്പെട്ടു

ബാബുറാം പോയതിനു ശേഷം ഞാനിത് സഹപ്രവര്ത്തകരുമായി പങ്കു വയ്ച്ചു .

ഒന്നിലെങ്കില്അയാള്നുണ പറയുകയാണ്‌ .അല്ലെങ്കില്അയാളെ ആരോ വിളിച്ച് പറ്റിക്കുന്നുണ്ട്.എന്ത് തന്നെയായാലും അയാളുടെ പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന്തീര്ക്കുക .ഇയാള്മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ പരാതിയുമായി ഇവിടെ കയറിയിറങ്ങിയാല്നമ്മളുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ട്ടപ്പെടും .  സോഷ്യല്മീഡിയയിലൊക്കെ ആളുകള്ഒരു കാരണം കിട്ടാന്കാത്തിരിക്കുകയാണ്  പ്രതികരിക്കാന് .

ഊര്മിള,നിങ്ങള് നെറ്റ് വര്ക്ക്ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റുമായും,,ടിക്കാരുമായും ഉടനെ ബന്ധപ്പെടുക .ഞാന്അവര്ക്ക് ഒരു മെയില്അയക്കാംബ്രാഞ്ച് മാനേജര്  ചെറിയൊരു അങ്കലാപ്പോടെ പറഞ്ഞു നിര്ത്തി

പിറ്റേന്ന്വൈകീട്ട് ഞാന്ഓഫീസില്നിന്നും നേരത്തെയിറങ്ങി .പച്ചക്കറി വാങ്ങി  എലൈറ്റ് സൂപ്പര്മാര്ക്കറ്റില്നിന്നും  ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോള്

മാഡം ജിഎന്ന വിളിയോടെ ബാബുറാം പിന്നില്‍ !!

ബാബുറാം ഇവിടെ ?”

ഇതിനപ്പുറത്തുള്ള ഹോട്ടലിലാ എനിക്ക് പണി .ഞാന്മാഡംജി യെ ദൂരെ നിന്നും കണ്ടിരുന്നു

അയാള്എന്റെ അരികിലേക്ക് കുറച്ചു കൂടി തലനീട്ടിപ്പിടിച്ചു സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞു

ഹെയ്തം ഇന്നലെയും വിളിച്ചിരുന്നു .പതിവ് പോലെ രാത്രി ഒരു മണിക്ക് .അവന്പിടിക്കപ്പെടും എന്നുറപ്പായാല്എന്നെ കൂടി കൊല്ലും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി

ബാബുറാം നമ്മള്ക്ക്  നമ്പര്അങ്ങ് മാറ്റിയാലോ .അപ്പോള്അവന്എങ്ങനെ നിങ്ങളെ കണ്ടു പിടിക്കും

എനിക്ക് എന്റെ ബുദ്ധിയില്മതിപ്പ് തോന്നി

കാര്യമില്ല മാഡംജി ,മൂന്ന് കമ്പനികളിലായി അഞ്ചോളം നമ്പര്ഞാന്മാറ്റി കളഞ്ഞു .എന്നിട്ടും അവന്എന്നെ കണ്ടു പിടിക്കുന്നു

ഹാ എന്ത് കഥ !!! അവന് നിങ്ങളോട് എന്താണിത്ര ദേഷ്യം ?ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അവനെന്ത് നേട്ടം ?”

മാഡംജി അറിയില്ല .എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു .”

ആട്ടെ ബാബുറാം .ഇനി ഞാന്നിങ്ങള്ക്ക് ഇതില്എന്ത് സഹായമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ?കണ്ടു പിടിച്ചു  എന്നറിഞ്ഞാല്ഹെയ്തം നിങ്ങളെ വകവരുത്തും എന്ന് പറയുന്നു .അപ്പോള്പിന്നെ അയാളെ ഒഴിവാക്കാന്ഒരു വഴിയെ ഉള്ളൂ .നിങ്ങള്ഫോണ്റീച്ചാര്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക .അല്ലെങ്കില്ഫോണ്ഉപയോഗം നിര്ത്തുക .അതല്ലേ വഴിയുള്ളൂ

മാഡംജി അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാന്ആദ്യം കരുതിയത് .പക്ഷെ അവന്എന്നെ വിളിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും റീച്ചാര്ജ് ചെയ്യിച്ചിരിക്കും .ഒരു കാര്യമുണ്ട് മാഡംജി എനിക്കിപ്പോള്ഹെയ്തം വിളിച്ചില്ലെങ്കില്എന്റെ ജീവിതത്തില്ആരുമില്ലാത്തത് പോലെയാണ് .അവനെ കണ്ട് പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കാനല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം .മറിച്ച് കോളുകള്വിളിച്ച് എന്റെ പൈസ കളയരുത് എന്ന്അഭ്യര്ത്ഥിക്കാനാണ് ഞാന്ആഗ്രഹിക്കുന്നത് . അവന്റെ സൌഹൃദം എനിക്ക് വേണം

ഇത്രയേറെ പ്രശ്നങ്ങള്സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും ഹെയ്തമിന്റെ സൌഹൃദം ബാബുറാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നത് എന്നില്വളരെയേറെ വിസ്മയം ജനിപ്പിച്ചു

നിങ്ങള്ക്കത് അവനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൂടെ ബാബുറാം ?”

ഇല്ല മാഡം ജി .എനിക്കവനെ പേടിയാണ് .നിങ്ങള്ക്കെ അതിനു സാധിക്കൂ

വിചിത്രം തന്നെ ബാബുറാം

നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ടെലിഫോണ് കേബിളുകളുടെ  ഇടയില്എവിടെയോ അവനുണ്ട് മാഡംജി . ലോകത്ത് എന്നെ സ്ഥിരമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരേയൊരു വ്യക്തി അവനാണ് .എനിക്കവനെ കണ്ടു പിടിച്ചേ മതിയാകൂ

ബാബുറാം ,നിങ്ങള്ഒരുകാര്യം മനസ്സിലാക്കണം .ഇത് പൈപ്പ് ലൈനില്ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ജോലിയല്ല .ടെക്നോളജിയാണ് .ഹാ .അതിനെകുറിച്ച് നിങ്ങള്ക്കെന്തറിയാനാണ്..എന്തായാലും നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഓഫീസിലേക്ക് വരൂ

ബാബുറാം ഞാന്അവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ പച്ചക്കറികള്വണ്ടിയിലേക്ക് വച്ചു തന്നു .ഞാന്കൊടുത്ത പൈസ വാങ്ങാന്നില്ക്കാതെ അയാള്പോയി .അയാളെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല .പാവം !!

##

പിറ്റേന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസില്നിന്നും .ടി സൂപ്പര്വൈസര്സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി വിളിച്ചു .ബാബുറാം അവകാശപ്പെട്ട പോലെ ഹെയ്തം അയാളെ വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തോ അതിനടുത്ത സമയത്തോ   ഒരു വിളിപോലും അയാളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് സ്വാമി തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു .

അപ്പോള്കക്ഷി നിങ്ങളെ കളിപ്പിക്കുകയാണ്‌ “

ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്കളിയാക്കി

അല്ല സര്എവിടെയോ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് .എനിക്ക് നെറ്റ് വര്ക്ക് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റു കാരുടെ മറുപടി കൂടി ലഭിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമ്മള്ക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താം

ടെക്നോളജിയേക്കാള്മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളെയും അവന്റെ വികാരങ്ങളെയുമാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം എന്ന്  വാക്കുകളിലൂടെ ഞാന്പറയാതെ പറഞ്ഞു  

പിറ്റേന്ന് ബാബുറാം ഉച്ചയോടടുത്ത് ഓഫീസിലെത്തി

നിങ്ങള്നുണ പറയുകയായിരുന്നല്ലേ.നിങ്ങളെത്തേടി ഒരു ഹെയ്തമിന്റെയും കോള്വന്നിട്ടില്ല .നിങ്ങള്പറഞ്ഞ സമയങ്ങളിലൊന്നും ഹെയ്തം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല .നിങ്ങള്ഒന്നില്ലെങ്കില്സത്യം പറയണം .അല്ലെങ്കില്ഇവിടെ നിന്നും പോകണം .”

ഇത്രയും കടുപ്പിച്ച് ഞാന്ഒരാളോടും ഇന്നേവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല .

ഞാന്പറഞ്ഞതത്രയും സത്യമാണ് മാഡംജി .പക്ഷെ ..അത് തെളിയിക്കാന്എനിക്കാവുന്നില്ലല്ലോ .ക്ഷമിക്കണം .”

ബാബുറാം തിരിഞ്ഞു നടന്നു

## ##

ഹഹഹഹഹഹ്

ഒരു വലിയ പൊട്ടിച്ചിരിയായിരുന്നു മാത്യൂസിന്റെ പ്രതികരണം

അയാള്ക്ക് മൂത്ത വട്ടാടോ .ഇത്  മനസിലാക്കാന് സാധിക്കാതെ പോയ നിന്നെ കുറിച്ചോര്ത്താ എന്റെ സഹതാപം  മുഴുവന്‍ .”

മാത്യൂസ് അയാള്ക്ക് വട്ടൊന്നുമില്ല.പൂര്ണ്ണ ബോധത്തിലാണ് സംസാരം .”

ഊര്മിള ,നീ ഒരു കാര്യം മനസിലാക്കണം ഭ്രാന്ത് പലതരത്തിലുണ്ട് .എല്ലാ ഭ്രാന്തന്മാരും തുണി പറിച്ചോടുന്നവരോ  ,ഉറയ്ക്കാത്ത ദൃഷ്ടിയുള്ളവരോ അല്ല.നീയീപ്പറഞ്ഞ ബാബുറാമിന്റെ പ്രശ്നം അപര വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഭ്രാന്തിന്റെ വകഭേദമായിരിക്കും .”

മാത്യൂസിന് അതെങ്ങനെ അറിയാം?” .ഞാന്ബാബുറാമിനു വേണ്ടി വാദിക്കുവാന്തീരുമാനിച്ചു

മാത്യൂസ് കട്ടിലില്കാലുകള്നീട്ടിയിരുന്ന് ഒരു പ്രസംഗത്തിനുള്ള കോപ്പ് കൂട്ടി

ടെക്നിക്കലി പോസിബിള്അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അയാള്പറയുന്നത് .എന്ന് മാത്രമല്ല  അയാള്പറയുന്നതില്യാതൊരു തെളിവുമില്ല . പറഞ്ഞ ഹെയ്തം അയാളെ വിളിച്ചതിന് വരെ തെളിവില്ല .പിന്നെന്താ വല്ല പ്രേതമോ ഭൂതമോ മറ്റാണോ ഹെയ്തം ?ചുമ്മാ വെളിവില്ലാതെ ഓരോരുത്തന്മാര്പറയുന്നതും കേട്ട് വിശ്വസിക്കാന്കുറെ ആള്ക്കാരും ഒന്നില്ലെങ്കില്അവന്മുതുകഞ്ചാവാ. അല്ലെങ്കില്അവന്ഒരു മാനസിക രോഗിയാ .

ങ്ങാ..പിന്നെ നീ വേണമെങ്കില്രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമകള്കണ്ട് നോക്ക്

ഐഡന്റിറ്റി ‘,’ഫ്രാങ്കി & ആലീസ്’, ...സോറി  നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പടങ്ങള്ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ അല്ലേ .എന്നാ പോയീ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിരുത്തി   മണിച്ചിത്രത്താഴ് കാണ്.അപ്പൊ നിനക്ക് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് മനസിലാകും

ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് മാത്യൂസ് ഉറങ്ങാന്പോയി

പിറ്റേന്ന് തന്നെ ബാബുറാമിനെ കാണണമെന്നും നിസ്സഹായനായ ഒരു മനുഷ്യജീവിയോട് ഒരല്പം കാരുണ്യത്തോടെ സംസാരിക്കണമെന്നും ഞാന്തീരുമാനിച്ചു .അപ്പോള്തന്നെ ഞാന്എന്റെ സുഹൃത്തും സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകയുമായ എമിലിമറിയത്തിന് വാട്ട്സപ്പ് അയച്ചു

എനിക്ക്നാളെയൊരു സഹായം വേണം .ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനാണ്. “

എമിലി  മറുപടി അയക്കാതെ അപ്പോള്തന്നെ  എന്നെ ഫോണില്വിളിച്ചു .ബാബുറാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്ഞാന്അവളോട് പങ്കുവച്ചു  

ഊര്മിള ,നിന്റെ .മാത്യൂസ് പറഞ്ഞതിനെ അങ്ങനെ തള്ളികളയാനൊക്കില്ല. 3G ,4G യുഗത്തില്ഒറ്റപെട്ടു പോകുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് .കാലത്തിന്റെ കളിയാണ് .പഴയൊരു മൊബൈലുമായി മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പം ഓടിയെത്താന്കഴിയാതെ കിതയ്ക്കുന്ന ,വിളിക്കാനും പറയാനും സൌഹൃദം പങ്കിടാനും ആരുമില്ലാത്തവര്‍.    തിരക്കുള്ള   മനുഷ്യര്ക്കിടയില്  കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടുന്നവര്   .നിനക്ക്  കേള്ക്കുമ്പോള്ആശ്ചര്യം തോന്നും .എന്നാല്പല വീടുകളിലും ,ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാം ഇങ്ങനെ ചിലരെ .എന്തായാലും ഞാന്അയാളുമായി സംസാരിക്കട്ടെ .ഒക്കെ നമ്മള്ക്ക് ശരിയാക്കാമെന്നേ

എമിലി എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ച് ഫോണ്വയ്ച്ചു .

ഇത് അവള്പരിഹരിച്ചു കൊള്ളും..അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് കക്ഷി .എനിക്ക് എന്തോ നല്ല ആശ്വാസം തോന്നി .

 
#  ##

 പിറ്റേന്ന് മാത്യൂസ് നീട്ടിപിടിച്ച പത്രവുത്താളില്ഒരു വാര്ത്ത കാണിച്ചു തന്നു

അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി കെട്ടിടത്തിനു മുകളില്നിന്നുംചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നു .നാല്പത്തഞ്ച്കാരനായ ജാര്ക്കണ്ട് സ്വദേശി ബാബുറാമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ..”

മാത്യൂസ് ,കണ്ടോ ഹെയ്തം അയാളെ കൊന്നിരിക്കുന്നു എനിക്ക് സങ്കടം സഹിക്കാന്കഴിഞ്ഞില്ല

നിനക്കും പകര്ന്നോ വട്ട്?”

മാത്യൂസ് ....അയാളിലെ ഏകാന്തതയുടെ പേരായിരുന്നു ഹെയ്തം .....”

 അന്നേരം നേര്ത്ത ശബ്ദത്തില്മാത്യൂസ് പറഞ്ഞു

വിഷമിക്കാതെ ,നീ ഇങ്ങനെ ഒരു പാവമാകല്ലേ .വേഗം ഓഫീസില്പോകാനൊരുങ്ങൂ .ഇവിടെയിരുന്നാല്നീ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് കൂട്ടും

ഞാന്ഒന്ന്മനസ്സ് വച്ചിരുന്നെങ്കില്അയാളെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നോ മാത്യൂസ് ???”

 

മാത്യൂസ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ എന്നെ ചേര്ത്ത് പിടിച്ചു .

 

###

 ബാബുറാമിന്റെ നമ്പറില്നിന്നും അയാളല്ലാതെ മറ്റാരും വിളിക്കുന്നില്ല എന്ന നെറ്റ് വര്ക്ക് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ്മെന്റ് തലവന്റെ ഇമെയില്എനിക്ക് അയച്ചു കൊണ്ട് ബ്രാഞ്ച്  മാനേജര്അതിനു  മുകളില്എഴുതി ചോദിച്ചു

“so,can we close the case ?”

എന്റെ മറുപടി വളരെ ചെറിയ വാക്ക്യങ്ങളില്  ഒതുങ്ങി

 "sir

     The customer deceased.അദ്ദേഹം ഇപ്പോള്ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല

 

Regards

Urmila Manohar Mathews

customer service representative   

### ###